Wyselekcjonowane oferty
dla Ciebie

Informacje o pszczołach

To niewiarygodne, jak duże znaczenie w środowisku odgrywają pszczoły. Aby postawić ule i zająć się hodowlą pszczół, należy przyswoić odpowiednią ilość informacji. Wszystkie wiadomości niezbędne do podjęcia tego przedsięwzięcia, zawiera portal pszczelarski prowadzony przez Łukasza, który już w dzieciństwie zaczął interesować się pszczelarstwem, a kiedy zdecydował, że będzie zajmował się tym profesjonalnie, skończył w Pszczelej Woli jedyne w Europie Technikum Pszczelarskie. Dziś z pewnością można nazwać go pszczelim specjalistą.